Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT MOBIL   >   Dầu nhớt bánh răng hở
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt bánh răng hở

  Dầu bánh răng hở Mobil Tac 275 NC

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu bánh răng hở Mobil Tac 275 NC

  là dòng dầu bánh răng hở, dạng sệt, không chì hiệu suất

  rất cao được điều chế cho các ứng dụng rộng rãi trong

  khai thác mỏ và bánh răng hở khác nhau. Chúng có chứa 

  dung môi có tính bay hơi không Clo đảm bảo trạng thái

  lỏng trong suốt quá trình ứng dụng, ngay cả ở nhiệt độ thấp

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt bánh răng hở

  Dầu bánh răng hở Mobil Tac 325 NC

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu bánh răng hở Mobil Tac 325 NC

  là dòng dầu bánh răng hở, dạng sệt, không chì hiệu suất

  rất cao được điều chế cho các ứng dụng rộng rãi trong

  khai thác mỏ và bánh răng hở khác nhau. Chúng có chứa 

  dung môi có tính bay hơi không Clo đảm bảo trạng thái

  lỏng trong suốt quá trình ứng dụng, ngay cả ở nhiệt độ thấp

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt bánh răng hở

  Dầu bánh răng hở Mobil Tac 375 NC

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu bánh răng hở Mobil Tac 375 NC

  là dòng dầu bánh răng hở, dạng sệt, không chì hiệu suất

  rất cao được điều chế cho các ứng dụng rộng rãi trong

  khai thác mỏ và bánh răng hở khác nhau. Chúng có chứa

  dung môi có tính bay hơi không Clo đảm bảo trạng thái

  lỏng trong suốt quá trình ứng dụng, ngay cả ở nhiệt độ thấp

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến