Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT MOBIL   >   Mỡ bôi trơn
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 460

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 460

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều

  chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở
  nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ này được

  kết hợp các tính năng độc đáo của các loại dầu

  gốc tổng hợp với chất làm đặc phức lithium

  chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobil SHC Aware Grease EP 2

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobil SHC Aware Grease EP 2

  là sản phẩm mỡ dẫn đầu về đặc tính không
  độc và dễ phân hủy sinh học và là loại mỡ

  được điều chế dựa trên dầu gốc ester bão hòa

  có khả năng phân hủy sinh học và chất làm

  đặc lithium/calcium

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 007

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 007

  à các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều chế

  cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở nhiệt độ

  khắc nghiệt. Các loại mỡ này được kết hợp các tính

  năng độc đáo của các loại dầu gốc tổng hợp với chất

  làm đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1500

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1500

  à các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều

  chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở
  nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ này được

  kết hợp các tính năng độc đáo của các loại dầu

  gốc tổng hợp với chất làm đặc phức lithium

  chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1000

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1000

  à các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều

  chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở
  nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ này được kết

  hợp các tính năng độc đáo của các loại dầu gốc

  tổng hợp với chất làm đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 221

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 221

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được

  điều chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác

  nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ

  này được kết hợp các tính năng độc đáo của

  các loại dầu gốc tổng hợp với chất làm
  đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 220

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 220

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được

  điều chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác

  nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ

  này được kết hợp các tính năng độc đáo của

  các loại dầu gốc tổng hợp với chất làm
  đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 100

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 100

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều chế

  cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở nhiệt độ

  khắc nghiệt. Các loại mỡ này được kết hợp các tính

  năng độc đáo của các loại dầu gốc tổng hợp với chất

  làm đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462 Moly

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462 Moly

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ  này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 461

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 461

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 023

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 023

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 4

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 4

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 3

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 3

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 2

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 2

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm
  năm loại mỡ công nghiệp đa dụng và
  hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ
  lithium hydroxystearate được điều chế
  nhằm cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời khỏi
  mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 <<   <   1   2     >    >>

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến