Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT SAIGON PETRO
 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Truyền Nhiệt

  SP HeTrani N32

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • SP HeTrani N32

  SP HeTrani N 32 là dầu truyền nhiệt chất lượng cao

  có khả năng chống oxy hoá, bền nhiệt và dẫn nhiệt

  tuyệt vời. Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.

  - Điểm đông đặc thấp giúp bơm dầu dễ dàng ở nhiệt độ thấp.

  - Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.

  - Kéo dài thời gian sử dụng dầu.

  SP HeTrani N 32 được khuyên dùng cho các hệ

  thống gia nhiệt trong công nghiệp như: thiết bị nấu nhựa

  đường, lò sấy..., dùng cho các hệ thống truyền nhiệt kín

  với nhiệt độ bề mặt tối đa 300oC.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  AP FRIG

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP FRIG

  AP FRIG là dầu naphten tinh chế với điểm chảy 

  thấp,sử dụng cho máy nén của tủ lạnh và máy lạnh

  điều hoà không khí. Dầu cố độ bền oxy hoá cao

  và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp. 

  AP FRIG được khuyên dùng cho tất cả các loại

  máy nén của tủ lạnh sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Gia Công Kim Loại

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN)

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP SOLUBE EP (SEMI-SYN)

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN) là dầu cắt gọt bán tổng

  hợp cao cấp, với đặc tính sử dụng cho các hoạt động

  ở chế độ làm việc nặng cũng như chế độ thường, bao

  gồm cả nghiền và cắt tốc độ cao. Sản phẩm được đặc

  chế cho kim loại màu và không màu (bao gồm cả nhôm).

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN) với cảm quan trong suốt

  có thể được pha loãng theo tỷ lệ với nước, tuỳ thuộc mục

  đích sử dụng.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Gia Công Kim Loại

  AP SOLUBLE EP

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP SOLUBLE EP

  AP SOLUBLE EP là dầu cắt gọt nhũ tương

  hoá với phụ gia chống rỉ và phụ gia chống

  cực áp clo hoá, tạo dạng nhũ tương bền

  vững khi pha trộn với nước. Nhũ tương của

  dầu có khả năng làm mát và khả năng thấm

  ướt tuyệt vời. Sản phẩm được khuyên dùng

  cho các hoạt động nặng mà dầu cắt gọt nhũ

  tương thông thường không đáp ứng được yêu cầu.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Gia Công Kim Loại

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN)

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP SOLUBE EP (SEMI-SYN)

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN) là dầu cắt gọt bán tổng

  hợp cao cấp, với đặc tính sử dụng cho các hoạt động

  ở chế độ làm việc nặng cũng như chế độ thường, bao

  gồm cả nghiền và cắt tốc độ cao. Sản phẩm được đặc

  chế cho kim loại màu và không màu (bao gồm cả nhôm).

  AP SOLUBE EP (SEMI-SYN) với cảm quan trong suốt

  có thể được pha loãng theo tỷ lệ với nước, tuỳ thuộc mục

  đích sử dụng.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  AP FRIG

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP FRIG

  AP FRIG là dầu naphten tinh chế với điểm chảy 

  thấp,sử dụng cho máy nén của tủ lạnh và máy lạnh

  điều hoà không khí. Dầu cố độ bền oxy hoá cao

  và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp. 

  AP FRIG được khuyên dùng cho tất cả các loại

  máy nén của tủ lạnh sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  SP FRIG OIL 46

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • SP FRIG OIL 46

  SP FRIG OIL được khuyên dùng cho tất cả

  các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm

  lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy

  cấp đông thuỷ hải sản, sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Truyền Nhiệt

  SP HeTrani N32

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • SP HeTrani N32

  SP HeTrani N 32 là dầu truyền nhiệt chất lượng cao

  có khả năng chống oxy hoá, bền nhiệt và dẫn nhiệt

  tuyệt vời. Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.

  - Điểm đông đặc thấp giúp bơm dầu dễ dàng ở nhiệt độ thấp.

  - Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.

  - Kéo dài thời gian sử dụng dầu.

  SP HeTrani N 32 được khuyên dùng cho các hệ

  thống gia nhiệt trong công nghiệp như: thiết bị nấu nhựa

  đường, lò sấy..., dùng cho các hệ thống truyền nhiệt kín

  với nhiệt độ bề mặt tối đa 300oC.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Truyền Nhiệt

  AP THERMOFLOW

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP THERMOFLOW

  AP THERMOFLOW là dầu truyền nhiệt

  cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc

  biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao.

  Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp cháy

  cao, đáp ứng khả năng chống oxy hoá,

  độ bền nhiệt tốt và có đặc tính dẫn nhiệt

  tuyệt vời  nhiệt độ lên đến 320oC.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Máy Nén Khí

  AP COMPRESSO RS

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP COMPRESSO RS

  AP COMPRESSO RS được khuyên dùng cho máy nén

  khí loại van trượt quay vòng và máy nén khí trục vít.

   AP COMPRESSO là loại dầu máy nén khí được pha

  chế từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ gia chọn lọc.

  Dầu có đặc tính chống oxy hóa tốt, tính phá nhũ, khả

  năng bảo vệ chống tạo rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Máy Nén Khí

  AP COMPRESSO RC

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP COMPRESSO RC

  AP COMPRESSO RC là loại dầu máy

  nén khí được pha chế từ dầu gốc tinh chế

  và các chất phụ gia chọn lọc. Dầu có đặc

  tính chống oxy hóa tốt, tính phá nhũ, khả

  năng bảo vệ chống tạo rỉ và chống ăn mòn

  tuyệt vời.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Xe Máy

  AP 4-T SCOOTER SJ

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP 4-T SCOOTER SJ

  AP 4-T SCOOTER SJ là dầu động xe máy 4 thì

  cao cấp được đặc chế từ dầu gốc tinh chế

  và phụ gia chất lượng cao. Dầu đảm bảo độ

  bền oxy hoá, có khả năng bảo vệ động cơ

  chống mài mòn, chống ăn mòn chống lắng

  cặn tuyệt vời, thích hợp cho các loại xe máy

  4 thì hiện đại, yêu cầu cấp chất lượng API SJ.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Xe Máy

  AP 4T SUPER SG

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP 4T SUPER SG

  AP 4-T SUPER SG là dầu động cơ xe

  máy 4 thì tính năng cao được đặc

  chế từ dầu gốc cao cấp và phụ gia

  chất lượng cao. Dầu có thể được

  dùng cho tất cả các xe máy hiện đại

  yêu cầu cấp chất lượng API SG.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Xe Máy

  AP 4T SPECIAL SF

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP 4T SPECIAL SF

  AP 4-T SPECIAL SF là dầu nhờn được

   

  dùng cho tất cả các xe máy 4 thì

   

  yêu cầu cấp chất lượng API SF

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Xe Máy

  AP SUPER 2T

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP SUPER 2T

  AP SUPER 2T là dầu dùng để bôi

  trơn động cơ xăng 2 thì như

  xe máy, máy cưa loại dây xích,

  máy làm vườn... Dầu đáp ứng

  tiêu chuẩn API TC.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Động Cơ

  SP CENTUR X CI-4/SJ

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • SP CENTUR X CI-4/SJ

  SP CENTUR – X CI-4/SJ là dầu động

  cơ cao cấp, được tinh chế từ nguồn dầu

  gốc chất lượng cao và phụ gia chọn lọc,

  giúp bảo vệ cho động cơ tối đa, chống

  mài mòn và ăn mòn hiệu quả, có khả

  năng làm sạch và kéo dài tuổi thọ động cơ.

 <<   <     1   2   3     >    >>

           

Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm dầu nhớt  AP SAIGON PETRO JSC sử dụng trong tất cả

các ngành vẩn tải, ngành công nghiệp và sản xuất.

      Với phương châm hoạt động: ‘Uy tín, đáng tin và kịp thời”.
Với chỉ tiêu sản phẩm: ‘Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và đảm bảo kỷ thuật”.

            Sản phẩm chất lượng cao: Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao của công ty   AP SAIGON PETRO JSC.

Nếu Quý vị cần giải pháp bôi trơn cho các ứng dụng khắc nghiệt như:

 

·         Dầu thuỷ lực

·         Dầu bánh răng, hộp số

·         Dầu động cơ

·         Dầu cắt gọt

·         Dầu gia công kim loại

                .          Dầu Turbine

                .          Dầu xe gắn máy

·        Dầu truyền nhiệt

·        Dầu máy nén khí

·        Dầu nhớt lạnh

·        Mỡ bò công nghiệp 

·       Dầu chống rỉ

.        Dầu tuần hoàn

.          Dầu máy bơm chân không

 

CTY CP ĐT DẦU KHÍ HOÀNG GIA – HOANG GIA PETRO JSC
Chuyên phân phối dầu nhớt công nghiệp Saigon Petro chính hãng
Đc: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08.6685 2718 –  Fax: 08.3827 3068
Mobile: 0938 411 988 – 0938 146 389
Website: www.DauNhotChinhHang.vn 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến