Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT MOBIL
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1500

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1500

  à các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều

  chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở
  nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ này được

  kết hợp các tính năng độc đáo của các loại dầu

  gốc tổng hợp với chất làm đặc phức lithium

  chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1000

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 1000

  à các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều

  chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở
  nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ này được kết

  hợp các tính năng độc đáo của các loại dầu gốc

  tổng hợp với chất làm đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 221

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilith SHC 221

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được

  điều chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác

  nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ

  này được kết hợp các tính năng độc đáo của

  các loại dầu gốc tổng hợp với chất làm
  đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ Bôi Trơn Mobilith SHC 220

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ Bôi Trơn Mobilith SHC 220

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được

  điều chế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác

  nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại mỡ

  này được kết hợp các tính năng độc đáo của

  các loại dầu gốc tổng hợp với chất làm
  đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ Bôi Trơn Mobilith SHC 100

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ Bôi Trơn Mobilith SHC 100

  là các sản phẩm hiệu suất vượt trội được điều chế

  cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau ở nhiệt độ

  khắc nghiệt. Các loại mỡ này được kết hợp các tính

  năng độc đáo của các loại dầu gốc tổng hợp với chất

  làm đặc phức lithium chất lượng cao

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu Mỡ Nhớt Tổng Hợp Mobil

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462 Moly

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462 Moly

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu Mỡ Nhớt Tổng Hợp Mobil

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 462

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ  này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu Mỡ Nhớt Tổng Hợp Mobil

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease 461

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease 461

  là dòng mỡ gốc lithium phức hợp sử dụng

  cho các ứng dụng tải nặng ở mọi điều kiện

  hoạt động. Dòng mỡ này được điều chế với

  tính chất vượt trội so với các sản phẩm thông

  thường nhờ công nghệ sản xuất lithium phức

  hợp hiệu quả cao độc quyền

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 023

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 023

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 4

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 4

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 3

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 3

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 2

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 2

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm năm loại mỡ công nghiệp
  đa dụng và hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ lithium 
  hydroxystearate được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ
  tuyệt vời khỏi mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 1

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm
  năm loại mỡ công nghiệp đa dụng và
  hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ
  lithium hydroxystearate được điều chế
  nhằm cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời khỏi
  mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilux EP 0

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilux EP 0

  là dòng sản phẩm hiệu năng cao gồm

  năm loại mỡ công nghiệp đa dụng và

  hai loại mỡ bán lỏng đặc biệt. Các mỡ

  lithium hydroxystearate được điều chế

  nhằm cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời khỏi

  mài mòn, gỉ sét và không bị rửa trôi bởi nước

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease XHP 223

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease XHP 223

  là  loại mỡ phức lithium tuổi thọ

  cao dành cho nhiều ứng dụng rộng

  rãi khác nhau và ở các điều kiện vận

  hành khắc nghiệt. 

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Mỡ bôi trơn

  Mỡ bôi trơn Mobilgrease XHP 222

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Mỡ bôi trơn Mobilgrease XHP 222

  là  loại mỡ phức lithium tuổi thọ

  cao dành cho nhiều ứng dụng rộng

  rãi khác nhau và ở các điều kiện vận

  hành khắc nghiệt. 

Dầu nhớt Exxon Mobil chính hãng

ExxonMobil (tên chính thức Exxon Mobil Corporation) là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ, có tổng doanh thu lớn nhất thế giới với 404,5 tỷ USD năm 2007, lợi nhuận 40,6 tỷ (2007),  và là công ty dầu nhớt hàng dầu thế giới. Đối với người tiêu dùng Việt Nam dầu nhớt thương hiệu Mobil đã được người tiêu dùng biết đến từ lâu với các dòng sản phẩm tạo nên thương hiệu Mobil như Mobil 1, Mobil Delvac , Mobil SHC, Mobil Rarus, Mobill DTE ..vvv, dầu nhờn thương hiệu Mobil đã khẳng định vị thế số 1 của mình trên thị trường.
 
Dầu nhớt thương hiệu Mobil đã từ lâu xác lập được niềm tin đối với người tiêu dùng Việt Nam. Với trên 125 năm kinh nghiệm và các dòng sản phẩm tạo nên danh tiếng thương hiệu Mobil như Mobil 1 TM, Mobil Delvac 1 TM, Mobil SHC TM, dầu nhờn thương hiệu Mobil đã khẳng định vị thế số 1 của mình trên thị trường với chất lượng sản phẩm tuyệt hảo và dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, dầu nhớt Mobil luôn có mặt tại các vị trí bôi trơn trong điều kiện khắc nghiệt nhất và được khuyến cáo sử dụng bởi hàng nghìn nhà sản xuất máy móc công nghiệp, hằng hải  và gia dụng.
 

Hoàng Gia Petro chuyên phân phối dầu nhớt Mobil chính hãng nhập khẩu.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dầu nhớt ngành công nghiệp, vận tải, hằng hải và sản xuất, với dòng dầu nhớt  Mobil cao cấp giá tốt nhất thị trường.

Với các dòng sản phẩm dầu nhớt Mobil sau.

✔Dầu thủy lực Mobil DTE ✔Dầu nhớt Bánh răng Mobil
Mobil DTE 10 Excel 15  Mobil SHC 626
Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil SHC 629
Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil SHC 630
Mobil DTE 10 Excel 68 Mobil SHC 632
Mobil DTE 10 Excel 100 Mobil SHC 634
Mobil DTE 10 Excel 150 Mobil SHC 636
Mobil DTE 24 Mobil Gear XP 68
Mobil DTE 25 Mobil Gear XP 100
Mobil DTE 26 Mobil Gear XP 150
Mobil Nuto H 68 Mobil Gear XP 220
Mobil Nuto H 100 Mobil Gear XP 320
  Mobil Gear XP 460
✔Dầu nhớt Động Cơ Mobil   
MobilGard 1 SHC ✔Dầu nhớt my nén khí Mobil 
MobilGard SHC Mobil Rarus SHC
Mobil Delvac  Mobil Rarus 
  Mobil Glygoyle 
✔Dầu nhớt tuần hoàn  mobil  
Mobil DTE Oil Light   ✔Dầu nhớt máy nén lạnh Mobil
Mobil DTE Oil Medium  Mobil Eal Arctic
Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil Gargoyle Arctic
Mobil DTE Oil Heavy  
Mobil Vacuoline 528 ✔Dầu nhớt truyền nhiệt Mobil
Mobil Vacuoline 533 Mobil Therm 603
  Mobil Therm 605

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mua dầu nhớt Mobil chính hãng giá tốt nhất

CTY CP ĐT DẦU KHÍ HOÀNG GIA – HOANG GIA PETRO JSC
Chuyên phân phối dầu nhớt công nghiệp Mobil chính hãng
Đc: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 028.6685 2718 –  Fax: 028.3827 3068
Mobile: 0938 411 988 – 0938 146 389
Website: www.DauNhotChinhHang.vn 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến