Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT TOTAL   >   Dầu Máy Nén Khí
 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total DACNIS 68

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total DACNIS 68

  dầu khoáng cùng với các phụ gia đặc biệt

  được thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít và pistong.

  + Cho máy nén khí trục vít: DACNIS 32, 46 hoặc 68

  + Cho máy nén khí pistong: DACNIS 68, 100 hoặc 150

   - Sử dụng trong các điều kiện nơi mà nhiệt độ thoát ra khống

  quá 1000C, những nơi khác, sử dụng dầu

    tổng hợp sẽ thích hợp hơn.

 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total DACNIS 46

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total DACNIS 46

  Total DACNIS 100
  Dầu khoáng cùng với các phụ gia 
  đặc biệt được thiết kế để bôi trơn
  cho máy nén khí trục vít và pistong.
  Cho máy nén khí trục vít: DACNIS 32,
  46 hoặc 68 Cho máy nén khí pistong
  DACNIS 68, 100 hoặc 150 Sử dụng
  trong các điều kiện nơi mà nhiệt độ
  thoát ra khống quá 1000C, những
  nơi khác, sử dụng dầu tổng hợp sẽ
  thích hợp hơn.
 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total DACNIS 32

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total DACNIS 32

  Total DACNIS 100
   
  Dầu khoáng cùng với các phụ gia đặc biệt được
  thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít và pistong.
  Cho máy nén khí trục vít: DACNIS 32, 46 hoặc 68
   Cho máy nén khí pistong: DACNIS 68, 100 hoặc 150
   Sử dụng trong các điều kiện nơi mà nhiệt độ thoát ra
  khống quá 1000C, những nơi khác, sử dụng dầu
  tổng hợp sẽ thích hợp hơn.
 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total DACNIS 150

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total DACNIS 150

  Total DACNIS 100
   
  Dầu khoáng cùng với các phụ gia đặc biệt được
  thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít và pistong.
  Cho máy nén khí trục vít: DACNIS 32, 46 hoặc 68
   Cho máy nén khí pistong: DACNIS 68, 100 hoặc 150
   Sử dụng trong các điều kiện nơi mà nhiệt độ thoát ra
  khống quá 1000C, những nơi khác, sử dụng dầu
  tổng hợp sẽ thích hợp hơn.
 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total DACNIS 100

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total DACNIS 100

  Total DACNIS 100
   
  Dầu khoáng cùng với các phụ gia đặc biệt được
  thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít và pistong.
  Cho máy nén khí trục vít: DACNIS 32, 46 hoặc 68
   Cho máy nén khí pistong: DACNIS 68, 100 hoặc 150
   Sử dụng trong các điều kiện nơi mà nhiệt độ thoát ra
  khống quá 1000C, những nơi khác, sử dụng dầu
  tổng hợp sẽ thích hợp hơn.
 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total Dacnis SH 68

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total Dacnis SH 68

  Total Dacnis SH 68

  Bôi trơn và làm mát cho các máy nén khí trục vít

   

  Được khuyến nghị bất cứ khi nào nhiệt độ khí

  thoát vượt quá 90 C và/hoặc

  áp suất khí thoát vượt quá 10 bar

 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total Dacnis SH 46

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total Dacnis SH 46

  Total Dacnis SH 46

   

  Bôi trơn và làm mát cho các máy nén khí trục vít

   Được khuyến nghị bất cứ khi nào nhiệt độ khí 

  thoát vượt quá 90 C và/hoặc áp

  suất khí thoát vượt quá 10 bar

 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total Dacnis SH 32

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total Dacnis SH 32

  Total Dacnis SH

   Bôi trơn và làm mát cho các máy nén khí trục vít
  Được khuyến nghị bất cứ khi nào nhiệt độ khí thoát

  vượt quá 90 C và/hoặc áp suất khí thoát vượt quá 10 bar

 • DẦU NHỚT TOTAL

  Dầu Máy Nén Khí

  Total Dacnis P

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Total Dacnis P

  Total Dacnis P

   Sản phẩm này thích hợp cho nhiều hệ thong bôi trơn khác nhau:

   Bôi trơn cho trục khủy. Bôi trơn cho xy-lanh vá trục đỡ bằng các

  hệ thông riêng biệt (bôi trơn nhỏ giọt hay các kiểu bôi trơn khác)

  Bôi trơn chung cho trục khuỷ và xylanh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến