Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT VILUBE   >   Dầu Nhớt Động Cơ
 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  VILUBE SDX 10W/40/50

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE SDX 10W/40/50

  Dầu động cơ đơn cấp được thiết kế đáp

  ứng yêu cầu bôi trơn khắc nghiệt của các

  động cơ diesel nạp nhanh công suất cao,

  nạp tự nhiên hoặc tăng áp của các phương

  tiện vận tải hoạt động trong điều kiện đường

  sá xấu, trong thi công đất, xây dựng, trong các

  tàu đánh cá xa bờ, thời gian đi biển dài, tải trọng lớn…

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  VILUBE GDX-5

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE GDX-5

  Dầu nhớt động cơ chất lượng cao cấp,

  chuyên dùng để bôi trơn cho động cơ diesel tăng áp

  Sản phẩm được sản xuất từ các loại dầu khoáng chất

  lượng cao và phụ gia siêu hạng thoả mãn các yêu cầu

  kỹ thuật của những động cơ diesel hiện đại.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  Vilube GD X6

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Vilube GD X6

  Dầu nhớt động cơ đa cấp chất lượng tuyệt hảo,

  sử dụng để bôi trơn cho động cơ diesel tăng áp.

  Sản phẩm được sản xuất từ các loại dầu khoáng

  chất lượng cao và phụ gia siêu hạng thoả mãn các

  yêu cầu kỹ thuật của những động cơ diesel hiện

  đại đòi hỏi phẩm cấp CH-4.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  Vilube Stello 20W50

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Vilube Stello 20W50

  Stello là loại dầu động cơ đa cấp

  chất lượng cao với công thức độc

  đáo LSR, dùng để bôi trơn cho động

  cơ xăng và diesel hoạt động trong

  điều kiện nặng nhọc có yêu cầu bôi

  trơn cấp chất lượng API CF/SF.

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến