Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT SAIGON PETRO   >   Dầu Nhớt Lạnh
 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  AP FRIG

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP FRIG

  AP FRIG là dầu naphten tinh chế với điểm chảy 

  thấp,sử dụng cho máy nén của tủ lạnh và máy lạnh

  điều hoà không khí. Dầu cố độ bền oxy hoá cao

  và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp. 

  AP FRIG được khuyên dùng cho tất cả các loại

  máy nén của tủ lạnh sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  AP FRIG

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • AP FRIG

  AP FRIG là dầu naphten tinh chế với điểm chảy 

  thấp,sử dụng cho máy nén của tủ lạnh và máy lạnh

  điều hoà không khí. Dầu cố độ bền oxy hoá cao

  và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp. 

  AP FRIG được khuyên dùng cho tất cả các loại

  máy nén của tủ lạnh sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

 • DẦU NHỚT SAIGON PETRO

  Dầu Nhớt Lạnh

  SP FRIG OIL 46

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • SP FRIG OIL 46

  SP FRIG OIL được khuyên dùng cho tất cả

  các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm

  lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy

  cấp đông thuỷ hải sản, sử dụng tác nhân lạnh

  hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến