Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT VILUBE
 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  Dầu máy nén lạnh Mobil EAL Arctic 46

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu máy nén lạnh Mobil EAL Arctic 46

  là dầu nhờn thân thiện với môi trường (EAL), 

  là sản phẩm tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao

  được pha chế đặc biệt dành cho bôi trơn máy

  nén lạnh và các hệ thống làm lạnh, có sử dụng 

  các chất làm lạnh HFC thân thiện với tầng ozone

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE MARINE TPX

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE MARINE TPX

  Dầu nhớt hàng hải cho động

  cơ trung tốc chất lượng cao,

  đơn cấp được sản xuất đặc biệt

  phục vụ cho các động cơ diesel

  trung tốc kiểu piston ngành hàng

  hải (TPEO), sử dụng nhiên liệu với

  hàm lượng lưu huỳnh đến trên 2.5%

  (tuỳ thuộc từng sản phẩm) trong

  điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE SUPER DCL

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE SUPER DCL

  Dầu xi lanh con trợt hằng hải chất lượng cao,

  trị số kiềm cực cao được thiết kế đặc biệt để

  bôi trơn xy lanh của các loại động cơ hàng hải

  kiểu con trượt sử dụng nhiên liệu có hàm lượng

  lưu huỳnh cao.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE DURAS.X

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE DURAS.X

  VILUBE DURAS.X chất lượng cao,

  đơn cấp được sản xuất đặc biệt dùng

  để bôi trơn cho các loại động cơ diesel

  kích cỡ lớn, tốc độ thấp trong ngành

  hàng hải và các thiết bị tĩnh tại khác.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE MARINE TP

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE MARINE TP

  VILUBE MARINE TP chất lượng cao,

  đơn cấp được sản xuất đặc biệt phục

  vụ cho các động cơ diesel trung tốc

  kiểu piston ngành hàng hải (TPEO),

  sử dụng nhiên liệu với hàm lượng lưu

  huỳnh đến trên 1.0%  trong điều kiệ

  hoạt động khắc nghiệt nhất.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Thủy Lực

  VILUBE HYDRALO AWX

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE HYDRALO AWX

  Dầu thủy lực chống mài mòn Vilube Hydralo AWX

  thiết kế  đặc biệt  với chất lượng cao nhất, độ ổn

  định hoá học, khả năng chống mài mòn tuyệt hảo

  sử dụng cho các hệ thống thủy lực hoạt động trong

  điều kiện khắc nghiệt nhất, nhiệt độ thay đổi rộng

  và thất thường, trong mọi địa hình khác nhau

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE PRIDO DD

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE PRIDO DD

  VILUBE PRIDO DD, chất lượng cao,

  hàm lượng tro thấp được sản xuất đáp

  ứng yêu cầu  bôi trơn các động cơ hai

  thì hiện hành của Detroit Diesel Corporation

  (DDC) đòi hỏi phẩm cấp API CF2.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  VILUBE SDX 10W/40/50

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE SDX 10W/40/50

  Dầu động cơ đơn cấp được thiết kế đáp

  ứng yêu cầu bôi trơn khắc nghiệt của các

  động cơ diesel nạp nhanh công suất cao,

  nạp tự nhiên hoặc tăng áp của các phương

  tiện vận tải hoạt động trong điều kiện đường

  sá xấu, trong thi công đất, xây dựng, trong các

  tàu đánh cá xa bờ, thời gian đi biển dài, tải trọng lớn…

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Hằng Hải

  VILUBE GDX-4

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE GDX-4

  Dầu động cơ cao cấp, chuyên dùng để

  bôi trơn cho động cơ diesel nạp khí tự

  nhiên và tăng áp. Sản phẩm được sản

  xuất từ các loại dầu khoáng  chất lượng

  cao và các loại phụ gia chất lượng  giúp

  động cơ luôn được giữ sạch, tăng tính

  bền nhiệt, giảm thiểu  tối đa mài mòn, ma

  sát, tăng công suất động cơ, tiết kiệm nhiên liệu.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  VILUBE GDX-5

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • VILUBE GDX-5

  Dầu nhớt động cơ chất lượng cao cấp,

  chuyên dùng để bôi trơn cho động cơ diesel tăng áp

  Sản phẩm được sản xuất từ các loại dầu khoáng chất

  lượng cao và phụ gia siêu hạng thoả mãn các yêu cầu

  kỹ thuật của những động cơ diesel hiện đại.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  Vilube GD X6

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Vilube GD X6

  Dầu nhớt động cơ đa cấp chất lượng tuyệt hảo,

  sử dụng để bôi trơn cho động cơ diesel tăng áp.

  Sản phẩm được sản xuất từ các loại dầu khoáng

  chất lượng cao và phụ gia siêu hạng thoả mãn các

  yêu cầu kỹ thuật của những động cơ diesel hiện

  đại đòi hỏi phẩm cấp CH-4.

 • DẦU NHỚT VILUBE

  Dầu Nhớt Động Cơ

  Vilube Stello 20W50

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Vilube Stello 20W50

  Stello là loại dầu động cơ đa cấp

  chất lượng cao với công thức độc

  đáo LSR, dùng để bôi trơn cho động

  cơ xăng và diesel hoạt động trong

  điều kiện nặng nhọc có yêu cầu bôi

  trơn cấp chất lượng API CF/SF.

TESTTTTT ...

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến