Hotline 24/7
Mr.Hoang
0938.411.988
DẦU NHỚT MOBIL   >   Dầu nhớt tuần hoàn
 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt tuần hoàn

  Dầu Tuần Hoàn Mobil DTE Heavy

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu Tuần Hoàn Mobil DTE Heavy

  là loại dầu tuần hoàn hiệu suất cao được điều

  chế cho các ứng dụng gồm các tuabin thủy lực

  và tuabin hơi và ở các hệ thống đòi hỏi tuổi thọ

  phục vụ của dầu lâu dài. được tạo ra từ dầu gốc

  được tinh luyện và hệ  phụ gia có độ ổn định

  hóa học và ổn định nhiệt cao, 

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt tuần hoàn

  Dầu Tuần Hoàn Mobil DTE Heavy Medium

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu Tuần Hoàn Mobil DTE Heavy Medium

  là loại dầu tuần hoàn hiệu suất cao được điều

  chế cho các ứng dụng gồm các tuabin thủy lực

  và tuabin hơi và ở các hệ thống đòi hỏi tuổi thọ

  phục vụ của dầu lâu dài. được tạo ra từ dầu gốc

  được tinh luyện và hệ  phụ gia có độ ổn định

  hóa học và ổn định nhiệt cao, 

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt tuần hoàn

  Dầu tuần hoàn Mobil DTE Medium

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu tuần hoàn Mobil DTE Medium

  là loại dầu tuần hoàn hiệu suất cao được điều

  chế cho các ứng dụng gồm các tuabin thủy lực

  và tuabin hơi và ở các hệ thống đòi hỏi tuổi thọ

  phục vụ của dầu lâu dài. được tạo ra từ dầu gốc

  được tinh luyện và hệ  phụ gia có độ ổn định

  hóa học và ổn định nhiệt cao, 

 • DẦU NHỚT MOBIL

  Dầu nhớt tuần hoàn

  Dầu tuần hoàn Mobil DTE Light

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
  Mua
 • Dầu tuần hoàn Mobil DTE Light

  là loại dầu tuần hoàn hiệu suất cao được điều

  chế cho các ứng dụng gồm các tuabin thủy lực

  và tuabin hơi và ở các hệ thống đòi hỏi tuổi thọ

  phục vụ của dầu lâu dài. được tạo ra từ dầu gốc

  được tinh luyện và hệ  phụ gia có độ ổn định

  hóa học và ổn định nhiệt cao, 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến